Kompresory rotacyjne RKL 160

Kompresory rotacyjne RKL 160

Kompresory rotacyjne RKL 160  niemieckiej firmy CVS Engineering GmbH służą do rozładunku substancji płynnych spożywczych i chemicznych z pojazdów  cystern metodą wyporu poduszką sprężonego powietrza .

Kompresory rotacyjne działają na zasadzie siły odśrodkowej . Siła odśrodkowa  dociska do cylindra łopatki elektrografitowe umieszczone w szczelinach wału głównego umocowanego na łożyskach  mimośrodowo względem osi cylindra. Wypchnięte łopatki zabierają zassane powietrze i przesuwają w kierunku wyjścia – w trakcie tego ruchu zmniejsza się przestrzeń między wałem głównym a cylindrem i  następuje sprężanie . Zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie równego strumienia czystego suchego powietrza.

Kompresory rotacyjne RKL 160
  • Kompresory rotacyjne RKL 160 do substancji płynnych
  • Kompresory rotacyjne RKL 160 do substancji płynnych

Dane techniczne – właściwości

Dane ogólne kompresora  RKL 160
Ciężar kompresora [kg] 33
Znamionowa prędkość obrotowa [1/min] 1500
Poziom hałasu przy ciśnieniu roboczym  - 2,0 bar 1) [dB(A)] 75
1) Odległość do kompresora 7 m

Dopuszczalny zakres roboczy kompresora  RKL 160
Dopuszczalny zakres roboczy  - [1/min] 1200…1600
Temperatura zasysu 1) -  [°C] –10…+40
Wysokość geodezyjna 1) [m] 0…1000
Podciśnienie po stronie ssącej  [mbar] 0…65
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy  2) [bar] 2,5
1) Przy temperaturach zasysu  lub wysokościach spoza dopuszczalnego zakresu roboczego należy skonsultować się z  MHS II Hydraulika Siłowa
2) Ciśnienie ssące przy kołnierzu ssącym = 1,0 bar, temperatura zasysania i otoczenia = 20 °C

Wydajność przy 1500 1/min kompresora  RKL 160
Objętość zasysanego powietrza przy 0,0 bar – 145 [m3/h]
 przy ciśnieniu roboczym  2,0 bar  -115 [m3/h]
Moc sprzęgła przy nadciśnieniu 0,0 bar -  4,5 [kW]
Przy ciśnieniu roboczym  2,0 bar -  [kW]  8,1
1) Ciśnienie ssące przy kołnierzu ssącym = 1,0 bar, temperatura zasysania i otoczenia = 20 °C

Kontakt

MHS II Hydraulika Siłowa Elżbieta Mikulska + Kompresory śrubowe
Adres:
Telefon:
E-mail:
Wilkowo 85
66-200 Świebodzin
48 68 38 250 37, 48 68 38 284 61
48 68 38 284 62, 48 68 38 284 63
48 607 497 165, 48 691 395 104

Współpracujemy z