Kompresory rotacyjne RKL 160

Kompresory rotacyjne RKL 160

Kompresory rotacyjne RKL 160  niemieckiej firmy CVS Engineering GmbH służą do rozładunku substancji płynnych spożywczych i chemicznych z pojazdów  cystern metodą wyporu poduszką sprężonego powietrza .

Kompresory rotacyjne działają na zasadzie siły odśrodkowej . Siła odśrodkowa  dociska do cylindra łopatki elektrografitowe umieszczone w szczelinach wału głównego umocowanego na łożyskach  mimośrodowo względem osi cylindra. Wypchnięte łopatki zabierają zassane powietrze i przesuwają w kierunku wyjścia – w trakcie tego ruchu zmniejsza się przestrzeń między wałem głównym a cylindrem i  następuje sprężanie . Zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie równego strumienia czystego suchego powietrza.

Kompresory rotacyjne RKL 160
  • Kompresory rotacyjne RKL 160 do substancji płynnych
  • Kompresory rotacyjne RKL 160 do substancji płynnych

Dane techniczne – właściwości

Dane ogólne kompresora  RKL 160
Ciężar kompresora [kg] 33
Znamionowa prędkość obrotowa [1/min] 1500
Poziom hałasu przy ciśnieniu roboczym  - 2,0 bar 1) [dB(A)] 75
1) Odległość do kompresora 7 m

Dopuszczalny zakres roboczy kompresora  RKL 160
Dopuszczalny zakres roboczy  - [1/min] 1200…1600
Temperatura zasysu 1) -  [°C] –10…+40
Wysokość geodezyjna 1) [m] 0…1000
Podciśnienie po stronie ssącej  [mbar] 0…65
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy  2) [bar] 2,5
1) Przy temperaturach zasysu  lub wysokościach spoza dopuszczalnego zakresu roboczego należy skonsultować się z  MHS II Hydraulika Siłowa
2) Ciśnienie ssące przy kołnierzu ssącym = 1,0 bar, temperatura zasysania i otoczenia = 20 °C

Wydajność przy 1500 1/min kompresora  RKL 160
Objętość zasysanego powietrza przy 0,0 bar – 145 [m3/h]
 przy ciśnieniu roboczym  2,0 bar  -115 [m3/h]
Moc sprzęgła przy nadciśnieniu 0,0 bar -  4,5 [kW]
Przy ciśnieniu roboczym  2,0 bar -  [kW]  8,1
1) Ciśnienie ssące przy kołnierzu ssącym = 1,0 bar, temperatura zasysania i otoczenia = 20 °C


©  2011-2022 dla MHS II Kompresory śrubowe + Hydraulika siłowa